اطلاعات تست برای پنل فروشندگان و مشتریان

ورود فروشنده — >> user : vendor_test ** pass : vendor@test#mehrdesign

ورود بازاریاب — >> user : bazaryab ** pass : bazaryab
ورودی مشتری — >> user : almaboone9 ** pass : almaboone9

منوی اصلی